Seria książeczek „Wszyscy jesteśmy geniuszami” zawiera opowieści biograficzne o ludziach, którzy zmienili świat, opracowane pod kątem najmłodszych czytelników. Autorzy przedstawili w niej zarówno laureatów Nagrody Nobla, jak i tych geniuszy, którzy nigdy się jej nie doczekali, pozostawiając jednak światu równie ważne wynalazki, co nagrodzeni.


„Czasami lektura jednej książki może odmienić całe życie” – piszą José Arturo Torres i Andrew Maltés w książce „Wszyscy jesteśmy geniuszami 2”, omawiając przypadek fizyczki, którą w wieku nastoletnim tak zainspirowała lektura biografii Marii Skłodowskiej-Curie, że wytyczyła jej własne dalsze losy. Być może opracowana przez tę dwójkę seria książeczek też odmieni życie jakiegoś dziecka, ponieważ zarówno pierwszy jak i drugi tom pełne są opowieści o najbardziej niezwykłych ludziach, jacy żyli na Ziemi.

W pierwszej części serii autorzy skupili się na laureatach Nagrody Nobla, ukazując ich trudne drogi do wybitnych osiągnięć naukowych, artystycznych i społecznych. Opisując noblistów powszechnie znanych i popularnych, jak i tych, którzy nie zyskali wielkiej sławy poza kręgami swej specjalizacji, wyjaśnili dzieciom, iż ponadprzeciętne dzieło zawsze wymaga ponadprzeciętnego wysiłku, hartu ducha, siły woli i przede wszystkim niezłomnego dążenia do obranego celu.

W części drugiej, która właśnie trafiła do księgarń i bibliotek, uzmysławiają najmłodszym, że nawet ów wielki wysiłek nie zawsze wiąże się z nagrodą czy innymi zaszczytnymi wyróżnieniami. Bywa tak, że wynalazek bądź odkrycie naukowe zostanie powiązane z nazwiskiem innego badacza, niż jego autor, a cała sława i zaszczyty powędrują w cudze ręce. Można też zostać niemal zupełnie zapomnianym, nawet jeśli stworzyło się podwaliny pod wynalazek, którego obecnie używa cała ludzkość albo swoją pracą przysłużyć się bardziej innym twórcom w tej samej dziedzinie, niż sobie samemu. Czy zatem „Wszyscy jesteśmy geniuszami 2” to smutna książka o porażkach? W żadnym razie! To publikacja przekazująca dzieciom wiedzę o tym, że największą wartością w przypadku każdej utalentowanej osoby jest robienie tego, co się kocha, a nie nagrody i medale, które – choć niewątpliwie stanowią miły akcent – dla człowieka prawdziwie oddanemu swojej pasji nie stanowią celu działania.

Zarówno bohaterowie pierwszego, jak i drugiego tomu serii „Wszyscy jesteśmy geniuszami”, byli wytrwali pomimo przeszkód i to zapewniło im ostateczny sukces. A co więcej, wytrwałość tę przejawiali w większości od wczesnego dzieciństwa, na czym skupili się autorzy książki po to, by postaci przeważnie traktowane przez biografów posągowo, przedstawić w sposób możliwie jak najbliższy młodym odbiorcom. José Arturo Torres i Andrew Maltés wyróżniają fakty o tym, w jaki sposób tytułowi geniusze po raz pierwszy zetknęli się z przedmiotem swojej życiowej pasji, odnotowują zainteresowania towarzyszące im od najmłodszych lat, informują czytelników o tym, czy znajdowali w swych pasjach wsparcie otoczenia czy wręcz przeciwnie – musieli walczyć o akceptację ich zainteresowań i zgodę dorosłych na kontynuowanie wybranej ścieżki.

Ten zabieg sprawia, że dziecko może w łatwy sposób dokonać porównania własnej sytuacji z przeżyciami ludzi, też będących kiedyś zaledwie kilkuletnimi brzdącami, których zafascynowała fizyka, chemia, medycyna, ekonomia, literatura czy sprawy społeczne. W nawiązaniu więzi z bohaterami pomoże też dzieciom szata graficzna obu książeczek, dzieło Omara Andresa Penagosa, przedstawiająca opisane postaci jako dzieci w otoczeniu atrybutów związanych z ich dorosłą profesją.

Walory edukacyjne tych książeczek są oczywiste – dzieci mogą zapoznać się dzięki nim z wybitnymi postaciami z wielu dziedzin, a także poznać wynalazki i inne istotne dzieła w ich obrębie. Zważywszy jednak na to, że każda z osób opisana jest w sposób wyróżniający tylko najważniejsze fakty z życiorysu, toteż istnieje duże prawdopodobieństwo, że biografie wybranych geniuszy dzieci zechcą poznać nieco dokładniej, a może wręcz bardzo dokładnie. I o to właśnie chodzi! Autorzy nie kryją, że celem ich serii jest inspirowanie młodych czytelników do dalszego zgłębiania wiedzy i własnego działania. Kto wie czy pośród dzisiejszych odbiorców tych opowieści nie znajdzie się przyszły bohater lub bohaterka kolejnej książeczki o geniuszach? Wanda Pawlik

Andrew Maltés, José Torres, Wszyscy jesteśmy geniuszami 2, Przekład: Justyna Sterna, Ilustracje: Ómar Andrés Penagos, Wydawnictwo Akapit Press, Premiera: 18 października 2021
 
Magazyn Dobre Książki objął publikację patronatem medialnym
 

Andrew Maltés, José Torres
Wszyscy jesteśmy geniuszami 2
Przekład: Justyna Sterna
Ilustracje: Ómar Andrés Penagos
Wydawnictwo Akapit Press
Premiera: 18 października 2021
 
Magazyn Dobre Książki objął publikację patronatem medialnym
 
 

 
Wesprzyj nas