3000 zł to główna nagroda w Ogólnopolskim konkursie im. Tymoteusza Karpowicza na recenzję literacką. Nabór prac konkursowych trwa do 4 maja 2021.

Krytyka literacka spełnia ważną rolę w świecie literatury, stając się pomostem pomiędzy twórczością pisarzy a jej odbiorcami. Ogólnopolski konkurs im. Tymoteusza Karpowicza, organizowany przez Wrocławski Dom Literatury wspólnie z Festiwalem Góry Literatury ma na celu promowanie najlepszych utworów recenzenckich i wspieranie ich twórców.

W tegorocznej edycji przedmiotem konkursu są recenzje książek opublikowanych nie wcześniej niż w 2016 roku. Jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Wojciech Orliński, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka, oceniać będzie niepublikowane wcześniej prace nie dłuższe niż 6000 znaków, dotyczące jednej publikacji.

Autor najlepszej recenzji otrzyma 3000 zł, przewidziano też nagrody pieniężne za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz nagrody rzeczowe dla osób wyróżnionych. Do kogo trafią, o tym przekonamy się podczas tegorocznego Festiwalu Góry Literatury.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego regulamin znajdują się na stronie organizatora.

Fot: Dziana Hasanbekava

 

 
Wesprzyj nas