“Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania” powstał w wyniku fascynacji Ewy Landowskiej pięknymi literami nauczanymi w szkołach przedwojennych oraz przekonania, że umiejętność kreślenia eleganckich liter kształtuje charakter i osobowość, a także uwrażliwia na piękno.

 

Elementarz do nauki pisania

 

Inspiracją do zaprojektowania elementarza i podręcznika do nauki pisania stały się stare, przedwojenne zeszyty szkolne, kartki i listy z początków XX wieku. Autorka zadała sobie pytanie: dlaczego ludzie kiedyś pisali piękniej i co się stało, że dziś nie potrafimy pisać ładnie i czytelnie? Analiza porównawcza liter nauczanych w szkole przedwojennej z tymi nauczanymi we współczesnej polskiej szkole doprowadziła autorkę do wniosku, iż nauczenie ładnego, harmonijnego, szybkiego i indywidualnego charakteru pisma z pomocą oficjalnego elementarza jest praktycznie niemożliwe. Według jej oceny spowodowane jest to błędami i chaosem w konstrukcji liter alfabetu szkolnego, zaniedbaniem proporcji i nie uwzględnieniem trudności ich kreślenia. Jednym słowem – litery nie są ładne, a dodatkowo są trudne do napisania i nie zawsze łączą się w poprawny sposób, co utrudnia szybkie i intensywne notowanie.

Ewa Landowska, zajmująca się kaligrafią i nauką pisania od 20 lat, postawiła sobie za cel stworzenie alfabetu szkolnego i elementarza do jego nauki, w którym litery i ich elementy łączące będą miały przemyślaną konstrukcję, pozwalającą pisać płynnie, z naturalnymi przerwami pozwalającymi na przesunięcie ręki. Autorka starała się uwzględnić najlepsze rozwiązania stosowane w liternictwie na przestrzeni wieków, modyfikując i dostosowując do współczesnych wymogów uznane style pisma: italikę, kursywę angielską, bastardę włoską, pismo rondowe czy wreszcie spencerianę. W efekcie kilku lat pracy autorki powstał alfabet charakteryzujący się spójną formą, konstrukcją nakierowaną na czytelność pisma, powtarzalność i płynność ruchów w trakcie pisania, dostosowany do aktualnej estetyki i potrzeb, czy to w nauczaniu domowym czy szkolnym.

Elementarz do nauki pisania

Nie mniej istotna i odmienna od stosowanych w innych elementarzach jest kolejność poznawania liter, ułożona według autorskiej metody nauki, zależna od stopnia trudności pisania. Kolejność liter w elementarzach zazwyczaj nie jest związana ze złożonością ich konstrukcji czy podobieństwem do siebie, a raczej z potrzebą budowania konkretnych wyrazów czyli z nauką czytania. W metodzie opartej na nauce pisania kładzie się nacisk na to, by poznawać litery od najprostszych do najtrudniejszych, zgromadzone w grupy o podobnych elementach konstrukcyjnych, co znacząco ułatwia zrozumienie procesu pisania.

Autorki: wspomniana już Ewa Landowska, Izabela Barankiewicz, która stworzyła wiersze opublikowane w elementarzu oraz Kamila Piazza, ilustratorka, kierują “Elementarz…” do nauczycieli szkół niepublicznych, rodziców uczących swoje dzieci w domu oraz osób pragnących poszerzyć lub przypomnieć sobie umiejętności pięknego pisania. Nauczanie tej umiejętności nie jest proste, dlatego do elementarza przygotowany został „Podręcznik dla nauczycieli i rodziców”, z którego można nauczyć się pisać pismem szkolnym, zaprojektowanym przez Ewę Landowską. Do „Podręcznika dla nauczycieli i rodziców” przygotowane zostały „Zeszyty ćwiczeń dla dzieci i dorosłych”.

Elementarz do nauki pisania

Sama umiejętność pisania jest połączona z umiejętnością czytania ze zrozumieniem, dlatego między innymi jest tak ważna. Jeśli ustalimy już, że pisać musimy umieć, że musimy poświęcić nauce pisania zdecydowanie więcej uwagi, powrócić do wieloletnich i powtarzających się ćwiczeń, to w połączeniu z odpowiednią konstrukcją litery istnieje bardzo duża szansa, że nasze dzieci będą pięknie i – co równie ważne – chętnie pisać – mówi Ewa Landowska.

Autorki mają nadzieję, że ich książka przysłuży się przede wszystkim nauce pięknego pisania. – Pamiętajmy, że umiejętność kreślenia pięknych liter kształtuje charakter i osobowość, uwrażliwia na piękno, ułatwia przyswajanie wiedzy, ale też wykształca umiejętność logicznego myślenia i klarownej wypowiedzi tak pisemnej, jak i ustnej – pisze we Wstępie do „Elementarza…” Ewa Landowska. – Dość powiedzieć, że zanik umiejętności pisania prowadzi do wtórnego analfabetyzmu. Jeśli przestaniemy pisać, z pewnością zmienimy się jako społeczeństwo. Nie wiemy jeszcze jak, ale szczerze powątpiewam, aby miała to być zmiana pozytywna – dodaje. Nikodem Maraszkiewicz

Ewa Landowska, Elementarz do nauki pisania i czytania ułożony według metody nauki pisania, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, Premiera: 6 grudnia 2020

Metoda i litery: Ewa Landowska
Wiersze: Izabela Barankiewicz
Ilustracje: Kamila Piazza
Projekt okładki oraz Elementarza: dr hab. Monika Wojtaszek-Dziadusz
 
Magazyn Dobre Książki objął publikację patronatem medialnym
 

 

 
Wesprzyj nas