Jerzy Besala dał się już poznać czytelnikom jako odkrywca niekonwencjonalnego podejścia do popularyzowania historii, zwłaszcza faktów mniej znanych i kontrowersyjnych. Tym razem sięgnął do źródeł dziejów Europy, nie tych oficjalnych, opisywanych w podręcznikach i pracach naukowych, ale do tych najczęściej pomijanych przez naukowców, kontrowersyjnych czy budzących wiele emocji i nie do końca wyjaśnionych.

Autor w swoich esejach próbuje wniknąć głębiej i przypomnieć czytelnikowi kilkanaście atrakcyjnych tematów: jak powstawała Europa, czy Europejczycy są “dziećmi Azji”?, jak powstawały i upadały europejskie imperia, tajne organizacje: templariusze, masoni i różokrzyżowcy czy też europejskie symbole i paradoksy.

Jak zawsze u Autora budzi podziw erudycja, barwny język i zdolność do stawiania prowokujących pytań. Modny Kraków poleca – warto poznać pomijane zwykle, ale być może kluczowe wydarzenia z dziejów naszego kontynentu. (B)

Jerzy Besala
Tajemnicze dzieje Europy. Inne spojrzenie.
Wydawnictwo Bellona/Muza SA 2007

 
Wesprzyj nas