Książka “Style w architekturze” Wilfrieda Kocha to obowiązkowa pozycja w biblioteczce każdego miłośnika architektury i sztuki. Imponujące bogactwo merytoryczne, wyjątkowo precyzyjne i przejrzyste ilustracje czynią z niej wartościowe vademecum europejskiej architektury.

Style w architekturzeWilfried Koch, historyk sztuki i prawdziwy pasjonat tej dziedziny, zyskał międzynarodowy rozgłos dzięki swojej znakomitej książce „Style w architekturze”. To fundamentalne dzieło zawierające setki przykładów budowli stworzonych przez człowieka począwszy od czasów starożytnych po współczesność. Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z zawodem architekta nieodzownie musi je przeczytać, gdyż zapewnia ono wyjątkowo bogaty i rzetelny zasób wiedzy, konieczny pierwszy krok w drodze do tworzenia własnych projektów. Niemniej to książka fascynująca i zrozumiała także dla laików. Koch pisze bowiem lekko a zarazem lapidarnie, omijając wszelkie dłużyzny, co co wynika jego olbrzymiego rozeznania w temacie.

„Style w architekturze” są księgą arcydzieł architektury opisanych w układzie chronologicznym i geograficznym. Liczne mapy ułatwią każdemu zainteresowanemu odnalezienie w terenie budowli reprezentujących określony styl, a zatem książkę tę jak najbardziej można potraktować jako przewodnik. Podczas zwiedzania przydatne mogą okazać się również plany, schematy i rysunki ukazujące najważniejsze cechy obiektów. Zresztą w przypadku tej publikacji tekst i ilustracje tworzą nierozerwalną jedność. Koch większość rysunków wykonał osobiście dokładnie dopasowując je do części opisowej. Ze względu na to, że „Style w architekturze” stanowią dzieło tylko jednego autora, selekcja materiału jest podporządkowana jego indywidualnemu spojrzeniu na architekturę europejską, co przekłada się na wyeksponowanie pewnych zagadnień i jedynie zarysowanie innych.

Style w architekturze

Intencją autora książki było monograficzne przedstawienie architektury sakralnej, zamków i pałaców, domów mieszkalnych i budownictwa komunalnego, a także rozwoju miast i osiedli od zarania dziejów po dzień dzisiejszy – pisze w przedmowie do swojej pracy Wilfried Koch. – Każdy rozdział stanowi zamkniętą całość i jest zrozumiały bez konieczności czytania poprzednich, dlatego zdarzają się czasem niewielkie powtórzenia. Chronologiczne rozgraniczenie epok jest tylko środkiem pomocniczym w uzyskaniu szerokiego spojrzenia na cały rozwój architektury. Istotą są zmiany epok stylowych – dodaje.

Style w architekturze

Jak podaje macierzysty wydawca, książka jak dotychczas została przetłumaczona na 80 języków, była wielokrotnie wznawiana i aktualizowana, dzięki czemu w najnowszym wydaniu znajduje się omówienie kilkudziesięciu najbardziej nowoczesnych a przy tym zaskakujących i niezwykłych budowli już z XXI wieku aż po pozostające w fazie koncepcji Wirtualne Muzeum Guggenheima mogące zmieniać swoją formę w zależności od potrzeb zwiedzających. Wilfried Koch pozostawia czytelnika w punkcie, gdy pracownie architektoniczne trudzą się nad opracowywaniem projektów miast przyszłości stojących przed wyzwaniem lawinowo zwiększającej się liczby ludności świata. Robert Wiśniewski

Style w architekturze

Style w architekturze

Style w architekturze

Wilfried Koch, Style w architekturze, (nowe, uzupełnione wydanie), Przekład: Waldemar Baraniewski, Robert Kunkel, Małgorzata Omilanowska, Jakub Sito, Antoni Zięba, Krzysztof Żak, wydawnictwo Świat Książki, Premiera w tej edycji: 7 lutego 2017
 
 

Style w architekturze