„Ilustrowany przewodnik do Tatr, Pienin i Szczawnic” Walerego Eljasza-Radzikowskiego z 1870 roku, to książka słynna nie tylko z powodu treści, ale i wyjątkowej szaty graficznej, stworzonej przez autora-artystę.

 

Gdy w 1870 roku, trzydziestoletni wówczas, Walery Eljasz-Radzikowski opublikował drukiem relacje ze swych górskich wypraw, to jego książka stała się w Galicji wydarzeniem towarzyskim. Artysta ten zebrał i omówił dla szerokiej publiczności własne doświadczenia i wskazówki o tym, jak poruszać się po górach, zanim jeszcze w ogóle wytyczono jakiekolwiek szlaki, czym zresztą, siedemnaście lat później zajął się sam autor „Ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic” tycząc pierwszy turystyczny szlak z Jaszczurówki, przez Waksmundzką Polanę, Wodogrzmoty Mickiewicza, do schroniska w Roztoce.

Z uwagi na swoją niecodzienność książka Eljasza-Radzikowskiego wzbudzała niemałe emocje. Wszak autor miał okazję odwiedzić miejsca, dla większości czytelników niedostępne, owiane tajemnicą, aurą domysłów i legend. Niewiele o nich wówczas wiedziano, góry dla ludzi z nizin stanowiły rejon niezbadany, nieprzenikniony, a przez to fascynujący. Ta fascynacja była także udziałem autora przewodnika, zrazu malarza, a od lat 90-tych XIX wieku także fotografa, uwieczniającego górskie piękno piórem, pędzlem i aparatem.

Pierwsze wydanie „Ilustrowanego przewodnika do Tatr, Pienin i Szczawnic” fotografii jeszcze nie zawierało. Autor zilustrował je własnymi szkicami, pośród których znalazła się odręcznie opracowana mapa i panorama Tatr. To dzieła o wysokiej wartości artystycznej, a przy tym niepozbawione realizmu. Precyzja ich wykonania nie stanęła na przeszkodzie w uchwyceniu atmosfery miejsc odwiedzanych przez autora i opisywanych przez niego w książce.

Eljasz-Radzikowski, szczerze zainteresowany przyrodą, góralskim budownictwem, lokalnymi zwyczajami i strojami ludowymi, obdarzony talentem i wnikliwością badacza, znacząco przyczynił się do utrwalenia portretu gór i jego mieszkańców owego czasu, jak również do popularyzacji wiedzy o tytułowym obszarze geograficznym.

Współcześnie jego przewodnik jest fenomenalną wprost podróżą w czasie. Przez lata doczekał się wielu wydań, ale to pierwsza, najstarsza edycja szczególnie działa na wyobraźnię, będąc rówieśniczką wypraw odbytych przez autora.

Jeden z egzemplarzy liczący sobie 152 lata, opatrzony odręczną dedykacją autora, trafił w lutym do krakowskiego antykwariatu Suszek Books, dzięki czemu mamy możliwość przedstawienia Państwu zdjęć tej książki, zanim trafi ona do prywatnej kolekcji po aukcji antykwarycznej. Jest co podziwiać! Agnieszka Kantaruk

Zdjęcia dzięki uprzejmości Antykwariatu Suszek Books.

 

 
Wesprzyj nas