Wszystko wskazuje na to, że program zwiedzania zabytkowych bibliotek, realizowany przez redakcję Magazynu Dobre Książki, nie będzie miał w tym roku kontynuacji.

Przypomnijmy – program ten, polegający na realizacji filmów dokumentalnych na temat najcenniejszych zbiorów rękopiśmienniczych i starodruków, miał na celu upowszechnianie wiedzy o ich istnieniu i znaczeniu dla polskiej kultury.

Kolekcje te przeważnie dostępne są jedynie dla wąskiego grona naukowców, dlatego realizacja filmów była unikalną możliwością obejrzenia tychże zbiorów przez każdą zainteresowaną osobę, w tym dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz studentów mogących w ten sposób uzyskiwać wartościową wiedzę z zakresu historii.

Wszystkie dotychczas zrealizowane filmy umieściliśmy w internecie, tak, by były dostępne w każdym czasie, bez opłat i bez żadnych ograniczeń dla wszystkich. Można je zobaczyć na kanale w Youtube: https://www.youtube.com/MagazynDobreKsiazki. Udostępnialiśmy je również nauczycielom i bibliotekarzom w celach dydaktycznych.

Kontynuacja programu czyli nagranie kolejnych odcinków, ze względu na duże walory edukacyjne projektu, wydawała nam się kwestią oczywistą. Odcinki już zrealizowane powstały dzięki finansowemu wsparciu Narodowego Instytutu Wolności. O środki na przygotowanie odcinków następnych w 2021 roku wystąpiliśmy, w ramach konkursów grantowych w obszarze zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, do kilkunastu państwowych i samorządowych instytucji kultury na szczeblach lokalnych i ogólnopolskich. Niestety, urzędnicy oceniający wnioski nie uznali aby upowszechnianie wiedzy na temat zabytkowych zbiorów bibliotecznych było warte wsparcia.

Dlatego z prawdziwą przykrością zawiadamiamy Państwa o tym, że w bieżącym roku nowe odcinki programu prawdopodobnie nie powstaną.

 
 

 
Wesprzyj nas