„Ignacy Jan i jego plan” to artystycznie ilustrowana książka dla najmłodszych zaznajamiająca ich z biografią chłopca, który stał się światowej sławy pianistą. A wszystko dzięki jego wielkiej sile woli i odporności na krytykę.


Ignacy Jan Paderewski nie miał łatwej drogi do międzynarodowej kariery pianistycznej. W swoich młodych latach spotkał wielu ludzi, którzy twierdzili, że fortepian jest nie dla niego, a nauka gry na tym instrumencie to w jego przypadku strata czasu. Katarzyna Huzar-Czub, autorka książki „Ignacy Jan i jego plan” z czułością pochyliła się nad dzieciństwem muzyka i kompozytora, by opowiadając o nim, przekazać młodym czytelnikom ważne przesłanie: bądźcie wytrwali.

Bohater jej książki właśnie dzięki wytrwałości i odporności na krytykę osiągnął wybitne sukcesy. Porażki i marne wyniki nie zniechęcały go. Był świadom czego chce, podjął konkretne postanowienie i ciężko pracował, by osiągnąć to, o czym marzył. Ćwiczył, ćwiczył i jeszcze raz ćwiczył, by zostać mistrzem. Katarzyna Huzar-Czub mottem tej przeznaczonej dla najmłodszych dzieci biografii Paderewskiego uczyniła jego słowa: „Gdy chcesz-potrafisz” wypowiadane z przekonaniem wyniesionym z własnego doświadczenia.

O tym, co Ignacy Jan osiągnął, zapewne rodzice będą musieli po lekturze książki słów kilka dopowiedzieć. Wierszowany utwór prowadzi czytelników od pierwszych prób muzycznych i lat szkolnych do czasów, gdy dorosły już bohater stał się nie tylko artystą, ale też politykiem zabiegającym o sprawy Polski na arenie międzynarodowej. To ciekawa historia, niemożliwa do ujęcia ze szczegółami w wierszowanym utworze, dająca dorosłym, czytającym wraz z dzieckiem, możliwość do wciągnięcia pociechy w świat dokonań Paderewskiego.

Artystyczna szata graficzna książki, dzieło Zosi Dzierżawskiej, sprawia sporo wizualnej przyjemności, dopełniając tę pouczającą i inspirującą opowieść. Agnieszka Kantaruk

Katarzyna Huzar-Czub, Ignacy Jan i jego plan, Ilustracje: Zosia Dzierżawska, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Premiera: 2 kwietnia 2020
 
 

Katarzyna Huzar-Czub
Ignacy Jan i jego plan
Ilustracje: Zosia Dzierżawska
Państwowe Wydawnictwo Muzyczne
Premiera: 2 kwietnia 2020
 
 

 
Wesprzyj nas