Zgromadzony przez krakowskich bonifratrów księgozbiór zawiera wiele cennych woluminów, wśród których znajdują się księgi filozoficzne, teologiczne i historyczne, a także dzieła medyczne. Najstarsze pochodzą z XVI wieku, zachowało się także sporo książek z XVII i XVIII wieku.

fot. Piotr Kędzierski

W Bibliotece i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie znajdują się dzieła, pochodzące z dwóch źródeł. Jedna część to księgi, które bonifratrzy gromadzili w swej pierwszej siedzibie – klasztorze pod wezwaniem św. Urszuli, ulokowanym przy zbiegu ulic św. św. Marka i Jana w centrum Krakowa, gdzie Bracia Miłosierdzia prowadzili swą działalność począwszy od fundacji w 1609 roku, aż do początków XIX wieku. Druga część zbioru pochodzi z biblioteki trynitarzy funkcjonującej w XVIII wieku w klasztorze przy ul. Krakowskiej na Kazimierzu. Zbiory trynitarskie zostały włączone do książnicy bonifratrów, gdy Dobrzy Bracia w 1812 roku otrzymali i zajęli potrynitarski, opuszczony zespół klasztorny na krakowskim Kazimierzu.

fot. Piotr Kędzierski

W Bibliotece i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie przechowywana jest dokumentacja archiwalna z lat 1609-2009. Zgromadzono tu rękopisy biblioteczne z XVI-XX wieku, stare druki z XVI-XVIII wieku), kolekcję książek z XIX wieku, księgozbiór podręczny, współczesny (książki wydane po r. 1901) i archiwum historyczne, w którym znajdują się m.in. unikatowe w skali Europy “Księgi chorych” oraz wiele innych cennych obiektów, zwłaszcza dotyczących szpitalnictwa i opieki społecznej w dawnej Polsce.

W Bibliotece znajduje się obecnie 1876 starych druków oraz 47 rękopisów bibliotecznych, w archiwum blisko 1000 jednostek archiwalnych, a w księgozbiorze podręcznym ok. 10 000 druków zwartych (książek) oraz 268 tytułów czasopism z lat 1815–2014.

fot. Piotr Kędzierski

– Podczas zwiedzania będzie można zobaczyć interesujące rękopisy i stare druki, np. XVI-wieczne wydanie Sonetów Petrarki, XVII-wieczne wydanie Don Kichota Cervantesa, książki z bibliotek króla Zygmunta III Wazy, biskupa Piotra Gemickiego czy ciekawe książki o tematyce medycznej (np. brata Ludwika Perzyny podręcznik do chirurgii, z którego można dowiedzieć się m.in. “jak kark skręcony nazad nakręcić”), a także unikatową dokumentację medyczną, prowadzoną od XVII wieku przez bonifratrów (w tym księgi chorych z czasu Potopu Szwedzkiego) – mówi dr Marek Bebak, Kierownik Biblioteki i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie, który oprowadzi grupę.

Dzięki uprzejmości Konwentu Bonifratrów w Krakowie 14 grudnia 2019 czytelnicy portalu „Dobre Książki” będą mogli zobaczyć interesujące rękopisy, stare druki i unikatową dokumentację medyczną.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem zapraszamy do przeczytania regulaminu.

Zdjęcia: Piotr Kędzierski

 

 
Wesprzyj nas