Najstarsza w Polsce biblioteka karmelitów na co dzień nie jest dostępna dla zwiedzających. Osoby nie będące badaczami mogą zobaczyć ją tylko przy wyjątkowych okazjach. Dzięki uprzejmości Klasztoru O.O. Karmelitów w Krakowie na Piasku ten wyjątkowy skarb dziedzictwa kultury materialnej Polski i Europy, czytelnicy portalu „Dobre Książki” będą mogli zwiedzić 23 marca 2019.

Biblioteka w klasztorze karmelitów na Piasku - fot. Jacek Dyląg

– Za każdym razem, gdy publikujemy w portalu artykuł o zabytkowych bibliotekach z różnych miejsc świata, cieszy się on wielką popularnością. Jednocześnie piszecie Państwo do nas w listach z zawodem powodowanym przekonaniem, że takich bibliotek w ogóle w Polsce nie ma – mówi Agnieszka Kantaruk, redaktor naczelna portalu „Dobre Książki”. – Z tego względu postanowiliśmy poprosić właścicieli wspaniałego zbioru ksiąg i starodruków Klasztoru O.O. Karmelitów w Krakowie na Piasku o umożliwienie jego zwiedzenia naszym czytelnikom. Uczestnicy tego spotkania będą mogli zobaczyć wyjątkowe zbiory przechowywane w pomieszczeniach wielkiej urody – dodaje.

Piętnastu uczestników zwiedzania zobaczy sale i zbiory na co dzień dostępne tylko dla badaczy, pozostające poza obrębem otwartego dla publiczności muzeum klasztornego. – W trakcie zwiedzania zostaną zaprezentowane m.in. pochodzący z 1644 roku graduał o. Stanisława, największa barokowa księga liturgiczna, zawierająca 130 miniatur, inkunabuły z XV wieku i skarby znajdowane w starych księgach oraz sala biblioteczna z XVII-wiecznymi malowidłami – mówi dr Szymon Sułecki, archiwista i bibliotekarz klasztornych zbiorów specjalnych, znawca dziejów książki rękopiśmiennej i drukowanej, który oprowadzi grupę.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem zapraszamy do przeczytania regulaminu.

 

 
Wesprzyj nas