Zakład Narodowy im. Ossolińskich powiększył kolekcję rękopisów Henryka Sienkiewicza. Kilka dni temu, przy wsparciu Gminy Wrocław, zakupiono od spadkobierców pisarza ponad 300 pozycji, w tym głównie korespondencję, dotychczas niepublikowaną, nieznaną badaczom.

Rękopisy Henryka Sienkiewicza

Z pewnością listy odkryją przed nami nowe informacje z życia autora. To zwykle korespondencja odgrywa niebagatelne znaczenie dla biografii danej postaci – podkreśla Elżbieta Ostromęcka, kierownik Działu Rękopisów ZNiO. – Jeszcze nie zdołaliśmy się ze wszystkim zapoznać, ale już wiemy, że w zbiorach jest korespondencja rodzinna, również korespondencja, za pomocą której Henryk Sienkiewicz podejmował działania dla sprawy polskiej.

W pozyskanej kolekcji archiwaliów znalazły się także rękopisy utworów literackich – powieści, nowel, bajek, wierszy. W tym niezwykła, unikatowa karta z W pustyni i w puszczy, z odręcznymi rysunkami autora. – Każda karta rękopisu Sienkiewicza jest niezwykle cenna, zwłaszcza, że wiele z nich zostało straconych bezpowrotnie, gdy nie wracały do autora z redakcji pism, które publikowały jego utwory w odcinkach – wyjaśnia Ostromęcka. Całości nowo pozyskanego zbioru dopełniają karty z rysunkami, szkicami oraz drobne rodzinne pamiątki.

Choć zakupiona kolekcja jest zachowana w bardzo dobrym stanie, musi przejść jednak stosowne procedury – fumigację, działania konserwatorskie. Tak szybko jak to będzie możliwe, zostanie zdigitalizowana i dołączy do zasobów Ossolineum prezentowanych online w ramach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=81). Tam też można obejrzeć część wcześniej zgromadzonej kolekcji sienkiewiczowskiej, m.in. rękopis Trylogii, zgłoszonej do wpisania na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. Kolekcja ta budowana jest przez Ossolineum od ponad stu lat. Pierwszy rękopis Henryka Sienkiewicza – fragment Potopu – trafił do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jeszcze w czasach lwowskich, w 1912 roku. Od tego czasu zbiór jest systematycznie powiększany, dzięki współpracy ze spadkobiercami noblisty, czy też przez pozyskiwanie eksponatów na aukcjach antykwarycznych.

Najnowsza część sienkiewiczowskiej kolekcji będzie zaprezentowana publiczności 8 września 2018 r. we Wrocławiu, podczas Europejskich Dni Dziedzictwa. Beata Kaniewska

zdjęcia: Krzysztof Kaniewski

 

Rękopisy Henryka Sienkiewicza

 
Wesprzyj nas