Wnętrza nowej Biblioteki Medycznej UJ CM w Krakowie zyskają nowoczesną i funkcjonalną aranżację dzięki pomysłom studentek Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Magdalena Jankowska i Weronika Mateja zajęły ex aequo pierwsze miejsce w konkursie mającym wyłonić najciekawsze rozwiązania dla tego obiektu.

Na zdjęciu projekt Magdaleny Jankowskiej.

Konkurs na aranżację kilku wybranych wnętrz nowej Biblioteki Medycznej UJ CM skierowany do studentów Wydziału Architektury Wnętrz ASP został ogłoszony w marcu tego roku na podstawie porozumienia o współpracy między tymi uczelniami podpisanego przez Rektora ASP prof. Stanisława Tabisza oraz Prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego. Z osiemnastu zgłoszonych projektów Jury wybrało trzy: na pierwszym miejscu – ex aequo – znalazły się projekty Magdaleny Jankowskiej i Weroniki Matei, miejsce trzecie zajął projekt autorstwa Sylwii Gielaty i Pauliny Knapczyk. Projekty wnętrz bibliotecznych przygotowane przez studentki znajdą zastosowanie w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej na Kampusie Medycznym w Krakowie – Prokocimiu.

Na zdjęciu projekt Magdaleny Jankowskiej.

Autorki wyłonionych projektów zostaną zaproszone do współpracy z głównym architektem, z którym będą opracowywały projekt wykonawczy dla wnętrz biblioteki, a który będzie kompilacją pomysłów i rozwiązań zaproponowanych przez nich w projektach konkursowych – mówi dr hab. Beata Gibała-Kapecka, prof. ASP, Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz. – Jednak w tym konkursie ważne jest jeszcze coś innego, a mianowicie to, że dowartościowuje się biblioteki jako instytucje. Wyłonione prace pokazują, że pełnią one wielofunkcyjne role kulturotwórcze – dodaje.

Na zdjęciu projekt Weroniki Matei.

O wyborze projektów zdecydowało jury w składzie: prof. Krystyna Sztefko – pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum, Marta Walczak – kierownik Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM, Anna Uryga – dyrektor Biblioteki Medycznej UJ CM, Beata Bator – zastępca dyrektora Biblioteki Medycznej UJ CM, mgr inż. arch. Marlena Pilch – architekt, Marcelina Kościółek – przewodnicząca Rady Samorządu Studentów UJ CM oraz Andrzej Gołda – Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM.

Na zdjęciu projekt Sylwii Gielaty i Pauliny Knapczyk.

Jak zaznacza pani Beata Gibała-Kapecka decyzja nie była łatwa, ponieważ każdy z jurorów zwracał uwagę na inne walory zgłoszonych prac: – Jury składało się z ekspertów różnych dziedzin i każdy z nich podszedł do wyborów i ocen z subiektywnego punktu widzenia, na przykład od strony praktyczności albo też pod kątem możliwości realizacyjnych. Zatem jednym spodobał się pomysł na niestandardowe rozwiązanie układu regałów z książkami, inni zanegowali, że to za duża strata powierzchni i nie pomieszczą one księgozbiorów – relacjonuje. Ostatecznie zostały wybrane projekty, które, po zrealizowaniu, pozwolą studentom w komfortowych warunkach zdobywać wiedzę subtelnie wspierając ich wysiłki poprzez sprzyjającą skupieniu kolorystykę czy oświetlenie, a także wpisujące się kosztowo w założenia finansowe inwestora.

Wynik prac projektowych każdy będzie mógł ocenić samodzielnie, ponieważ czytelnia dostępna będzie dla wszystkich zainteresowanych osób, nie tylko tych ze środowiska medycznego. Ostateczny termin realizacji obiektu poznamy w 2019 roku. Grzegorz Bogusz

Zdjęcia nagrodzonych projektów opublikowano za zgodą Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej ASP.

 

 
Wesprzyj nas