Chwytliwym pytaniem tytułowym: “Dlaczego sztuka pełna jest golasów?” Susie Hodge postanowiła przyciągnąć uwagę odbiorców do książki poświęconej sztuce widzianej z dziecięcej perspektywy. O golasach nie ma w niej zgoła nic, ale za to jest wiele zachęt do tego, by ruszyć na spotkanie z dziełami interesujących artystów różnych epok.


Dlaczego sztuka pełna jest golasów

W programie edukacji szkolnej zajęcia poświęcone sztuce okrojone są do takiego minimum, że można by pomyśleć iż sztuka w ogóle nie istnieje. Tymczasem w życiu każdego dziecka przychodzi ten moment, gdy zyskuje świadomość istnienia prac bądź przedsięwzięć artystycznych wykraczających poza robienie zdjęć smartfonem i własne rysunkowe próby. A wtedy zaczynają się pytania, bo dziecięca wrażliwość i ciekawość świata w połączeniu z tymi samymi cechami uzewnętrznionymi w twórczości artystycznej profesjonalnych twórców to mieszanka wybuchowa. Dzieci, co można zauważyć chociażby podczas zajęć organizowanych dla nich przez Muzeum Narodowe w Krakowie, potrafią być niezrównanymi odbiorcami sztuki, jej śmiałymi interpretatorami i krytykami niezrażonymi jeszcze tym, co wypada powiedzieć na temat dzieła, a czego nie wypada. Jednak wprowadzenie dziecka w świat sztuki i udzielenie mu sensownych odpowiedzi na związane z nią pytania nie jest dla rodzica zadaniem łatwym.

Dlaczego sztuka pełna jest golasów

Z pomocą może przyjść wspomniana już książeczka pt. „Dlaczego sztuka pełna jest golasów?” Jej kompozycja opiera się na zbiorze pytań, jakie z dużym prawdopodobieństwem może zadać kilkulatek stawiający właśnie pierwsze kroki w stronę sztuki i odpowiedzi na te pytania, udzielonych w sposób adekwatny dla małego dziecka. „Czemu to takie nieostre?”, „A o czym to jest?”, „Dlaczego w galerii muszę być cicho?” – to tylko niektóre z nich. Sporo miejsca poświęca Susie Hodge objaśnieniu dziecięcemu odbiorcy zagadnień związane ze sztuką abstrakcyjną, z nurtami takimi jak impresjonizm, kubizm, surrealizm czy sztuka konceptualna, a zatem tymi, które mogą być dla dziecka najtrudniejsze do zrozumienia, a zarazem najbardziej intrygujące i rozbudzające wyobraźnię. „Gdy patrzymy na dzieła sztuki możemy zajrzeć do czyjejś wyobraźni. Widzimy zdarzenia i opowieści z perspektywy kogoś innego” – pisze Hodge. To proste lecz niezwykle trafne stwierdzenie pozwala dziecku pojąć dlaczego oglądane właśnie dzieło sztuki tak bardzo różni się od rzeczy mu znajomych, obserwowanych na co dzień we własnym otoczeniu.

Dlaczego sztuka pełna jest golasów

Na kartach książki znalazło się wiele reprodukcji niezwykłych dzieł pochodzących z różnych epok, prezentujących różne sposoby myślenia i postrzegania rzeczywistości, mogą więc one stanowić punkt wyjścia do niejednej dyskusji z młodym czytelnikiem. Zresztą autorka w sąsiedztwie prac znanych mistrzów umieściła dodatkowe zachęty do werbalizowania uczuć wywoływanych przez obrazy – wysławiają je komiksowe postaci stworzone przez Claire Goble. Te wesołe ludziki podkreślają, że sztuka nie jest czymś zarezerwowanym tylko dla dorosłych, ale czymś, co każdy może interpretować i przeżywać według swojej miary.

Susie Hodge jest historykiem, od wielu lat zajmuje się popularyzacją zagadnień związanych ze sztuką, zarówno w publikacjach skierowanych do dzieci jak i do dorosłych czytelników. Lektura dowolnej pozycji z długiej listy napisanych przez nią książek pozwala się zorientować, że Brytyjka jest prawdziwą pasjonatką tematu, podchodzi do niego z różnych stron próbując, poprzez swoje popularyzatorskie zacięcie, zainteresować sztuką jak najszersze grono osób. Także i w tej publikacji ukazuje, że artystyczne dzieła mogą wiele wnieść w życie każdego z nas.

A jeśli macie ochotę nie tylko na lekturę książki, ale na rodzinne spotkanie ze sztuką, to idealnym miejscem gdzie może się ono odbyć jest wzmiankowane wcześniej Muzeum Narodowe w Krakowie, gdzie przez cały rok odbywają się liczne, bardzo ciekawe, zajęcia dla dzieci i rodzin, a od 1 lipca ruszy program „Lato w Muzeum”. W jego ramach odbywać się będą różnorodne spotkania i zajęcia warsztatowe. Ich dokładny harmonogram dostępny jest pod adresem: http://mnk.pl/artykul/lato-w-muzeum-warsztaty-dla-dzieci-i-rodzin. Serdecznie polecamy! Agnieszka Kantaruk

Susie Hodge, Dlaczego sztuka pełna jest golasów?, Przekład: Grzegorz Kulesza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Premiera: 27 stycznia 2017
 

Dlaczego sztuka pełna jest golasów

 
Wesprzyj nas