Ta niezwykła książka otworzy przed tobą przyjazny świat aniołów, mających zdolność wspierania nas na drodze do bardziej intensywnego i szczęśliwego życia.


Posłańcy niebaPragniesz zrzucić przygniatający cię ciężar? Poszukujesz nowej energii do życia i do pracy? Potrzebujesz zwolnienia tempa i uciszenia niepokoju? Chcesz cieszyć się życiem?

Jeśli tak, trafiłeś bezbłędnie! Ta niezwykła książka otworzy przed tobą przyjazny świat aniołów: poznasz anioła przyjemności, uwalniającego od przymusu ciągłego osiągania sukcesów; anioła troski o siebie, zapraszającego nas do zajęcia się swoimi ważnymi potrzebami; anioła spowolnienia, wyrywającego z kołowrotu codzienności. Wszystko ma swój czas, a każdy czas ma swojego anioła.

Wspólną cechą trzydziestu trzech posłańców Bożych opisanych w tej książce jest ich zdolność do nadawania naszemu życiu lekkości i wspierania nas na drodze do bardziej intensywnego i szczęśliwego życia.

Anselm Grün jest jednym z najpoczytniejszych współczesnych autorów chrześcijańskich, a także znanym doradcą duchowym i organizatorem kursów. Urodził się 14 stycznia 1945 w Junkershausen. Teolog, pisarz, mnich benedyktyński. Jest znawcą psychologii i psychoterapii, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących kierowania ludźmi i przedsiębiorstwami, rozwoju wewnętrznego, przezwyciężania negatywnych uczuć i emocji, a także rozwoju poczucia własnej wartości i godności.
Swoją pierwszą książkę – “Czystość serca” – o. Anselm napisał w 1976 r. Dziś jest już ich ponad 250, a łączny nakład osiągnął ponad 14 milionów egzemplarzy. Prowadzi kursy dla zarządów największych niemieckich korporacji, a także dla zwykłych ludzi pragnących odnaleźć szczęście w życiu osobistym.
Książki Anselma Grüna zostały przetłumaczone na ponad 30 języków (m.in. chiński, polski, hiszpański, duński, portugalski, czeski, angielski, koreański, rumuński, ukraiński, estoński, chorwacki, szwedzki, węgierski, francuski, duński, serbski, włoski, norweski, słowacki)

Anselm Grün
Posłańcy nieba. O aniołach, dzięki którym życie nabiera lekkości
Przekład: Kamil Markiewicz
Wydawnictwo Świętego Wojciecha
Premiera: 18 sierpnia 2016

Posłańcy nieba


Przedmowa

Wielu artystów przedstawiało anioły jako istoty obdarzone skrzydłami, wyrażając w ten sposób istotną prawdę – dzięki aniołom nasze życie nabiera lekkości. W naszym życiu jest wiele sytuacji, które w pierwszej chwili wydają się nam bardzo ciężkie. Czujemy wewnętrzny opór, jesteśmy przytłoczeni, przygnieceni do ziemi i wyzuci z sił. W takich momentach przydałby się nam anioł, który doda naszej duszy skrzydeł, abyśmy mogli potraktować rzeczy z większą lekkością, spojrzeć na nie z innego punktu widzenia i zobaczyć je w zupełnie nowym świetle. W sytuacjach, które nam ciążą, dobrze jest nie koncentrować się na problemach i nie starać się ze wszystkich sił znaleźć dla nich rozwiązania. Powinniśmy wtedy po prostu spojrzeć na anioła, który już przy nas jest, wsłuchać się w jego głos, który odzywa się w głębi naszej duszy. Anioł traktuje wszystko z większą lekkością i zaprasza nas, abyśmy poszli za jego przykładem, nie obarczając się zbyt wielkimi ciężarami. Czyniąc tak, narażamy się bowiem na niebezpieczeństwo załamania pod spoczywającym na naszych barkach brzemieniem. Anioły mają w sobie coś lekkiego, coś, co przezwycięża siłę ciążenia. Pokazują nam to również artyści: anioły bożonarodzeniowe*, często przedstawiane jako dzieci, zapraszają nas do tego, abyśmy przestali traktować siebie zbyt poważnie, byśmy jak dzieci otworzyli się i oddali się marzeniom. Chcą nam pokazać lekkość istnienia i zapraszają nas do wiary w nią. Jest wiele aniołów wzywających nas, abyśmy przemieniali to, co nam się codziennie przydarza: anioł prostoty, zapraszający nas do prostego życia; anioł przyjemności, uwalniający od przymusu do stałego wykazywania się na zewnątrz nowymi osiągnięciami; anioł spowolnienia, wyrywający z kołowrotu codzienności, która zmusza nas do życia w ciągłym pędzie.
Wszystkie trzydzieści trzy anioły, które opisałem w tej książce, pragną sprawić, że nasze życie stanie się łatwiejsze.
Nie kierują one do naszej woli apeli moralnych, nie domagają się od nas wykonywania ciężkiej pracy – one po prostu nam towarzyszą. Anioły są już bowiem w nas, w głębi naszej duszy. Otwierają nas na drzemiące w nas zdolności, tłumione jednak przez presję osiągnięć, którą sami na siebie wywieramy. Anioł lekkości, anioł prostoty, nie trudzi się niemiłosiernie, aby dotrzeć do źródła złożonych w nas talentów, lecz po prostu przygląda się spoczywającemu na nas ciężarowi i z gracją, lekkością oraz humorem zdejmuje go z naszych barków. Używa swoich skrzydeł i unosi ciężar, nadaje mu lekkości i wzlatuje z nim nad naszą codzienność, abyśmy nie czuli się już przytłoczeni.
Znam wielu ludzi, którym życie niezmiernie ciąży. Dla nich właśnie wybrałem opisane tutaj anioły, dzięki którym ich życie może nabrać większej lekkości. Jeżeli do nich należysz, drogi Czytelniku, nie czytaj moich rozważań o aniołach ze zbyt poważnym wyrazem twarzy i nie pogrążaj się zanadto w rozmyślaniach na ich temat. Daj się po prostu zarazić zwróconej ku niebu lekkości skrzydlatych posłańców nieba. Uwierz, że mogą Cię one wziąć pod swoje skrzydła, chronić Cię i uskrzydlać Twoją duszę siłą nadziei oraz poczuciem wolności. Duszy, która ma skrzydła, żyje się łatwiej. Może ona stale wzlatywać nad sytuacjami, z którymi styka się człowiek, spoglądać na nie z wysokości z humorem i traktować je z większą lekkością. Życzę Ci zatem, drogi Czytelniku, abyś wraz z papieżem Janem XXIII mógł powiedzieć: „Giovanni, nie traktuj siebie aż tak serio!”.
Twoja dusza ma skrzydła. Uwierz w to – one mogą Cię z lekkością nieść przez życie.

* Anioł bożonarodzeniowy (niem. Weihnachtsengel) – popularne w Niemczech przedstawienie anioła w postaci drewnianej figurki grającej na instrumencie (przyp. tłum.).

Często mówimy: „Życie nie jest takie proste”. Jest wiele powodów do tego, by tak twierdzić.
Często sami jednak utrudniamy sobie życie. Inni mają wtedy dla nas gotową odpowiedź: „To przecież bardzo łatwe. Żyj prosto!”.
I mają rację – w rzeczywistości bardzo prosto jest zrozumieć, jak prowadzić szczęśliwe życie. Często pogrążamy się jednak w skomplikowanych rozmyślaniach, sami siebie paraliżując. W takich sytuacjach przydałby się anioł prostoty, który pozwoliłby nam zrozumieć te rzeczy w naszym życiu, które są trudne do zrozumienia. Anioł ten chce nas nie tylko nauczyć nowego widzenia rzeczywistości, lecz także wprowadzić w nowy styl życia. Wiąże się on również z odpowiednią postawą człowieka.
Marek Aureliusz, rzymski cesarz i filozof, pod pojęciem prostoty rozumiał wypełnianie swoich zadań bez ukrytych intencji, niepoddawanie się dyktatowi namiętności i wolność od złudzeń, jakie często robimy sobie na temat życia. Prostym jest człowiek, który osiągnął ze sobą jedność. Pismo Święte określa taką osobę za pomocą pojęcia haplous. Jezus mówi o prostym i zdrowym oku, które spogląda na świat bez ukrytych intencji: „Jeśli twoje oko jest zdrowe (haplous), całe twoje ciało będzie rozświetlone” (Łk 11,34). Proste, przezroczyste oko widzi świat takim, jakim on jest. Nie dokonuje projekcji własnych potrzeb lub emocji na rzeczy lub innych ludzi. Gdy nasze oko ulega zmąceniu i zaczynamy przenosić na innych nasze tłumione namiętności, potrzebny jest nam anioł prostoty, który oczyści nam oczy, aby mogły widzieć świat w sposób prosty i jasny.
Prosto – to nie znaczy prostodusznie lub prostacko. Prostota jest cechą dojrzałego człowieka.
Kto odpowiednio dojrzał, osiągnął również jedność w sobie i z sobą. Jego wewnętrzna jedność oddziałuje również na relacje z innymi ludźmi. Taki człowiek jest w stosunku do innych przejrzysty, ponieważ nie musi wobec nich pozować lub dokonywać autokreacji. Może sobie po prostu pozwolić na to, by być tym, kim jest. Prostota jego myślenia i atmosfery, jaką wokół siebie roztacza, wyzwala i jednoczy innych. W bliskości takiego człowieka wiele rzeczy staje się jasnych również dla nas, rozpraszają się nasze zmącenia i udaje nam się przejrzeć na oczy.
Jeżeli anioł prostoty nauczy nas zachowywać się w sposób tak przejrzysty, sami staniemy się dla innych aniołem, który prowadzi ich do życia pełnego przejrzystości i prostoty. Anioł prostoty chce nam pokazać, że życie proste jest zarazem zawsze życiem szczęśliwym.
Zrozumiał to niemiecki pisarz romantyczny Jean Paul, który napisał: „Można przeżyć najbardziej szczęśliwe dni, nie korzystając z niczego poza niebieskim niebem i zielenią wiosennej przyrody”.
Do takiego życia, życia dającego nam szczęście, może nas zainspirować anioł prostoty. On chce, abyśmy stali się zdolni do dostrzegania rzeczy, które każdego dnia widzą nasze oczy – niebieskiego nieba i życiodajnej ziemi – i cieszenia się nimi.

 
Wesprzyj nas