Fascynujące dziedzictwo kultury składa się w ogromnej mierze z pozostałości chrześcijańskiego świata. Pośród nich znaczącym świadectwem, nie tylko w wymiarze religijnym, są różnego rodzaju kościoły – Domy Boga. Edward Norman, autor książki o tym tytule, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Arkady używa tego terminu nieco przewrotnie, ponieważ już we wprowadzeniu cytuje kardynała Newmana: „Budowle materialne nie są częścią religii, ale nie można sprawować obrzędów religijnych bez nich”.

Poznajemy zatem na kolejnych kartach imponującego albumu różne domy boże – od zachowanych miejsc kultu i zgromadzeń pierwszych chrześcijan po budowle współczesne. Zaskakują szczególnie te najstarsze – ot w średniowieczu myśl ludzka była w stanie stworzyć kościoły tak potężne i zdumiewające, iż wydaje się, że ich autorem nie mógł być człowiek.

Norman w sposób przystępny i ciekawy wyjaśnia jak powstały, operując przy tym płynnie interesującymi faktami z zakresu historii kościoła, przenikającej się w oczywisty sposób z historią świata. Wnikliwy czytelnik znajdzie więc w tekście wiele odwołań do różnych wydarzeń i postaci, co czyni lekturę jeszcze przyjemniejszą.

Jak na album przystało, ponad 300 stron ilustrują znakomicie dobrane fotografie i ryciny.

Agnieszka Kantaruk

Edward Norman – Dom Boga. Historia architektury sakralnej

 
Wesprzyj nas