Bieszczady wciąż jawią się Polakom jako ostoja dla uduchowionych jednostek, miejsce mistycznych przeżyć, zapomniany przez Boga i ludzi świat.