Seweryn Udziela - KrakowiacySeweryn Udziela napisał Krakowiaków w 1924 roku. W 88 lat po pierwszym wydaniu tej książki oficyna Bona zdecydowała się na reprint wzbogacony o dodatkowe ilustracje i wstęp Antoniego Bartosza, obecnego dyrektora Muzeum Etnograficznego w Krakowie, noszącego imię autora tego opracowania. – Swoją pionierską pracą nakreślił Udziela nowoczesną ideę, którą dziś nazwalibyśmy antropologią codzienności – pisze Bartosz.

I rzeczywiście, Krakowiacy to obszerny opis kultury ludowej mieszkańców dawnej Małopolski – czytelnik poznaje ich obyczaje, stroje, doroczną obrzędowość i życie codzienne. Spostrzeżenia poczynione przez etnografa współgrają z zasłyszanymi w chłopskich chałupach przyśpiewkami i opowieściami, jakie wieczorami rozpalały wyobraźnię słuchaczy. Powracają na kartach książki dawne zabawy, opowiadania i pieśni, których dziś już próżno szukać nawet w najdalszych zakątkach regionu, a także i te tradycje, które ewoluując przez lata, przetrwały do współczesności.

Lektura pracy Udzieli pozwala poznać i zrozumieć ich źródła, a sposób w jaki pisał pomysłodawca i założyciel Muzeum Etnograficznego, naznaczony ogromną pasją i ciekawością świata, także i po blisko stu latach wciąga i rozbudza chęć poznawania przeszłości.

Tomasz Orwid

Seweryn Udziela
Krakowiacy
Wydawnictwo Bona

 

 

 
Wesprzyj nas